AFINET

Agrometsätaloudella (agroforestry) tarkoitetaan toimintaa, jossa puustolla parannetaan maatalouden toimintaedellytyksiä tai maataloutta (mm. viljely, karjatalous) harjoitetaan metsätalouden ohessa. Agrometsätalous on osa ilmastoälykästä maataloutta. Se on sekä taloudellisesti että ympäristönäkökohdiltaan merkityksellistä toimintaa.
 
AFINET (AgroForestry Innovation NETworks) on temaattinen verkosto, joka perustettiin tukemaan agrometsätalouden asemaa. Mukana on 13 hankepartneria yhdeksästä Euroopan maasta. Verkoston tarkoituksena on edistää tiedonkulkua tutkijoiden ja ammatinharjoittajien välillä. AFINET toimii EU-tasolla ja pyrkii tuomaan tutkimustuloksia käytäntöön ja edistämään innovaatioita, joilla voidaan ratkaista ammatinharjoittajien kohtaamia haasteita ja ongelmia.
 
AFINETin toimintatapa perustuu seuraaviin: 
 
(i) Euroopan alueiden välisen verkoston perustaminen. Verkosto koostuu alueellisista innovaatioryhmistä (Regional Agroforestry Innovation Networks, RAINs), jotka ovat yhdeksälle strategisesti tärkeälle alueelle perustettuja työryhmiä. Alueet ovat Espanja, Iso-Britannia, Belgia, Portugali, Italia, Unkari, Puola, Ranska ja Suomi. Alueellista toimintaa koordinoivat innovaatiovälittäjät. Innovaatioryhmät edustavat erilaisia ilmastollisia, maantieteellisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia olosuhteita. Niiden osallistujat täydentävät toistensa osaamista, mukana on maanviljelijöitä, päättäjiä, täydennyskoulutuksista vastaavia jne.
 (ii) Eurooppalaisen agrometsätalouden tutkimuksellisen ja käytännön tiedon kerääminen Tietopilveen (Knowledge Cloud). Tähän käyttäjäystävälliseen palveluun kerätään myös kaikki projektin aikana kerätty ja tuotettu materiaali.   
 

LUE ESITTEEMME