AFINET uutiset

11-06-2019

Lue lisää mm. oliiviöljyn tuotannosta jäävän materiaalin käytöstä, viljelylajivalikoiman monipuolistamisesta, ruokasienien kasvattamisesta ja muista ideoista ja käytänteistä, joita on käytössä AFINEt-projektin yhdeksällä kohdealueella.

10-06-2019

Tietosivuista löytyy lisätietoa eri puulajien, kuten pähkinäpuiden, käytöstä peltometsäviljelyssä tai metsälaidunnuksen hyödyistä eläimille.

19-04-2017

Kokouksessa oli mukana 31 osallistujaa, jotka edustivat projektipartnereita, projektin neuvoa-antavaa komiteaa ja Euroopan komissiota.