Mikä on RAIN?

AFINET perustaa yhdeksän alueen välisen verkoston, joka koostuu paikallisista innovaatioryhmistä.  Nämä ryhmät mahdollistavat tiedon ja kokemusten sekä ideoiden jakamisen, tiedon puutteiden tunnistamisen ja ratkaisujen tarjoamisen ja lisäävät osallistujien verkostoitumista, erityisesti käytännön toimijoiden ja tutkijoiden välillä.
Innovaatioryhmät edustavat sekä tieteellistä että käytännön osaamista ja tuovat yhteen maanviljelijöitä, tutkijoita, teknikkoja, yhdistyksiä, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, neuvontapalveluita, koulutuspalveluita sekä hallintoa.
Alueellista toimintaa koordinoivat innovaatiovälittäjät. Ryhmät edustavat erilaisia ilmastollisia, maantieteellisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia olosuhteita. Alueet ovat Espanja, Iso-Britannia, Belgia, Portugali, Italia, Unkari, Puola, Ranska ja Suomi.
Innovaatioryhmät ottavat huomioon Euroopan alueelliset erilaisten tehokkaiden agrometsätalouden menetelmien toimeenpanossa koskien suunnittelua, hallintoa, tuotantoa ja tuottavuutta.