Projektin kuvaus

AFINET-projektilla on viisi päätavoitetta: 
1. Luoda tiedonvaihtoon sopiva järjestelmä ja sitä tukeva menetelmällinen tausta, joka perustuu alueellisten innovaatioryhmien (RAINs) verkoston käytännön toteutukseen.
2.  Eurooppalaiseen agrometsätalouteen liittyvän tutkimus- ja käytännön tiedon kerääminen Tietopilveen (Knowledge Cloud). Tähän käyttäjäystävälliseen palveluun kerätään myös kaikki projektin aikana kerätty ja tuotettu materiaali. 
3.  Sovelletun tiedon kehittäminen eri kohderyhmille kohdennetun viestinnän ja koulutuksen avulla. Tavoitteena edistää on kestävää maankäyttöä Euroopassa. AFINET tuottaa erilaisia materiaaleja innovaatioista, videoita, uutiskirjeitä, koulutusohjelmia ja teknisiä artikkeleja. Hankepartnerit järjestävät myös paikallisia ja kansainvälisiä tapahtumia. 
 4. Synergioiden maksimointi eurooppalaisten, kansallisten ja alueellisten agrometsätalouden sopimuksiin ja säännöksiin liittyen. Tällä pyritään tukemaan projektin aikana ehdotettujen innovaatioiden tehokasta toimeenpanoa. 
5. AFINETin tulosten tehokas viestintä Euroopassa ja kansainvälisesti yhteistyössä maanviljelijöiden etujärjestöjen ja lisäkoulutusverkostojen kanssa.