Maataloustuottajien yhteistyösopimus johti tehokkaampaan laiduntamiseen

Lähde: Claudia Consalvo (CNR – IBAF)

Italiassa tilojen keskimääräinen koko on noin 8 hehtaaria. Tällainen koko ei salli suuria investointeja eikä useinkaan takaa viljelijälle riittäviä tuloja.

Nykyinen ilmasto suurine vaihteluineen sekä äärimmäisine sääilmiöineen, kuten Välimeren alueen vuoden 2017 kuivuus, lisää maanviljelijöiden epävarmuutta. Tuotannon monipuolistaminen on välttämätöntä sen varmistamiseksi, että maatila pystyy vastaamaan mahdollisiin tuotannonmenetyksiin.

Luonnonlaiduntaminen voi olla ratkaisu monikäyttöisen maatilan kehittämiseen, joka takaa riittävät tulot huolimatta tuotantokausien ennakoimattomuudesta. AFINET-hankkeessä kehitettiin yhteistyötä Orvieton alueen kolmen tilan välillä:

  • lampaanjalostukseen ja maidon jatkotuotantoon erikoistunut Danilo Basili -tila;
  • Sartago-tila, joka on erikoistunut viinitarhan hoitoon ja viinintuotantoon;
  • Il Poglianon tila, joka kasvattaa oliiveja extra virgin öljyn tuotantoon.

 

Kuva 1 – Vasemmalla Sartago-tilan viinitarha ja oikealla Il Poglianon tilan oliivipuutarha

   

Lampaiden laiduntaminen helpottaa rikkaruohojen hallintaa ja parantaa maaperän orgaanisen aineksen sisältöä. Toisaalta sekä lampaiden hoito sekä oliivilehtojen ja viinitarhojen hoito vaativat koulutusta, agronomisia kokemusta ja teknisiä taitoja .

Nämä kolme yritystä ovat luoneet yhteistyöhankkeen, joka hyödyttää kaikkia:

  • viljelijällä on suurempi laidunta-alue, jolla on mahdollisuus pienentää laidunnuspaineita;
  • alueilla, joilla on puita, rikkakasvien torjunta  ja maaperän orgaanisen aineksen laadun parantaminen on mahdollista.

Erityisen tärkeää on oliivitarhojen kasvullisten versojen hallinta. Versojen poistaminen voi kestää kauan ja jos se tehdään mekaanisesti, se voi aiheuttaa haavoja oliivipuiden pohjalle. Nämä haavat voivat toimia patogeenien sisäänkäyntinä. Lampaat syövät kasvullisia versoja vahingoittamatta kasveja ja myös lannoittavat oikeaan paikkaan. 

 
 Kuva 2 – Oliivipuut Danilo Basilin maatilalla: puut tarjoavat hyvän suojan auringolta kesällä

Tämän järjestelmän tärkeimmät edut ovat kemiallisten ja pienempien päästöjen vähentäminen ilmakehään koneiden käytön vähentämisen vuoksi. Taloudellisia hyötyjä ovat myös maatilan hoitokustannusten pienentäminen ja laidunten vuokrauksen tulot. Paimenhankinnan kustannukset vähenevät ja tuotannon laatu kasvaa.

Kuva 3 - Kolmen maatilan kartta

Lue tämä artikkeli pdf-muodossa tästä