Általános leírás

Az AFINET öt specifikus célja:

1. A tudáscsere rendszerének és módszertani alapjainak megteremtése a Regionális Agroerdészeti Innovációs Hálózatok (RAIN-ek) tevékenységére alapozva:

2. Az agroerdészeti tudásfelhő (KC) felépítése, amely elősegíti a tudáscserét a meglévő adatbázisok integrálásával és szintetizálásával. Ez magában foglalja aRAIN-ekből érkező ismereteket (innovatív gyakorlatokat és tapasztalatokat, valamint regionális, országos és nemzetközi projekt eredményeket, és az ún. szürke és tudományos irodalmat). Minden elérhető forrás együtt lesz a legkorszerűbb tudásfelhő repozitóriumban, amely az agroerdészeti gyakorlatok ismereteinek és tapasztalatainak forrásaként fog működni európai szinten. 

3. A különböző célcsoportoknak az agroerdészeti módszerekkel kapcsolatos ismereteinek bővítéseképzés és ismeretterjesztés révén, a fenntartható földgazdálkodás egész Európában történő előmozdítása érdekében. Az AFINET különbözőismeretanyagokat hoz létre az összegyűjtött információk megosztására: innovációs adatlapokat, videókat, innovációs tananyagokat, hírleveleket, képzési modulokat és technikai jellegű cikkeket. A partnerek nemzetközi szintű rendezvényeket is szerveznek.

4. Az agroerészeti szektorhoz kapcsolódó európai, nemzeti és regionális politikák közötti szinergiák fejlesztése az innovációk hatékony végrehajtásának támogatása érdekében.

5. Az AFINET eredményeinek kommunikációja Európa-szerte és nemzetközi szinten, szoros együttműködésben a gazdálkodói hálózatokkal és a szaktanácsadókkal.