2. Europai Szimpózium a fák fejeléséről

A 2. Európai Szimpóziumot a fák fejeléséről 2018. március elején tartották Sare-ben, Franciaországban. A rendezők a Francia Agroerdészeti Szövetség (AFAF), Euskal Herriko Laborantza Ganbara (EHLG), Maison Botanique de Boursay és az Arbre et Paysage 32  volt, az Európai Agroerdészeti Szövetség (EURAF), a Nemzetközi Agroerdészeti Központ (ICRAF), az Organic Research Centre (ORC) és az AFINET projekt támogatásával. A találkozón több mint 250 résztvevő képviselt több mint 10 országot (Franciaország, Spanyolország, Egyesült Királyság, Belgium, Olaszország, Svédország, Amerikai Egyesült Államok, Hollandia, Marokkó, stb.), nagy érdeklődést mutatva a téma iránt. A prezentációkat szimultán fordították francia, angol és baszk nyelvre. A francia és angol AFINET RAIN tagok közül többen is részt vettek a szimpóziumon és aktívan közreműködtek a tapasztalatcserében a projektben azonosított szűk keresztmetszetekkel kapcsolatban, különösen az agroerdészeti rendszerek fáinak kezelése és a helyi piaci lehetőségek közötti összefüggések tekintetében. 

Ennek a szimpóziumnak a célja az volt, hogy a résztvevők jobban megértsék a fejelés szerepét a fenntartható és alkalmazkodó gazdálkodás kialakításában. Az Európából (és azon túlról) delegált előadók célja az volt, hogy átadják tapasztalataikat a különböző nagyságrendekben hatékony rendszerek tervezéséhez és fenntartásához szükséges megfelelő módszerekről, és a fejelés ill. produktumainak gazdálkodásba illesztésének lehetsőségeiről. Négy workshop keretében ismertettek gyakorlati megoldásokat a fejelés alkalmazásával, gépesíthetőségével, faapríték alomként való alkalmazásával és az öreg fásítások megújításával kapcsolatban. A rendezvény kerekasztal beszélgetéssel zárult, melynek témája  “Az út előttünk: milyen jövő elé néznek a fejelt fásítások és milyen intézkedések szükségesek?” Jogi, technológiai és gazdasági aspektusok kerültek megvitatásra.

Ennek az eseménynek az volt a célja, hogy ösztönözze a visszametszés újra-bevezetését a mezőgazdasági gyakorlatba (és szabályozásba). A magas szintű tapasztalatcsere bizonyította, hogy elindultunk ezen az úton, és hogy a fejelés rengeteg lehetőséget nyújt a korszerű agroerdészeti fejlesztések számára. Azonban még mindig rengeteg a kutatást igénylő kérdés. Arra a kérdésre, hogy “hogyan lehet támogatni a visszametszést a jövő európai vidéki gazdálkodásában?”, egyszerű a válasz. Erősíteni kell a szakemberek és kutatók közötti hálózatot és partnerséget, és a társadalom elemeivel (földművelők, tanácsadók, intézmények, politikai döntéshozók, állampolgárok stb.) együttműködésben dolgozni.   Éppen az, amiért az AFINET és tagjai itt vannak!  

A konferencia kiadvány és a videók nemsokára elérhetők lesznek az esemény weboldalán (franciául).