Az AFINET ösztönzi a határokon átívelő agrár-erdészeti tapasztalatcserét

Az agroerdészetet ígéretes mezőgazdasági rendszernek tekintik, amely megoldásokat adhat az egyre nyilvánvalóbb éghajlati hatásokra, valamint a talajok minőségének romlására és a biológiai sokféleség csökkenésére.

Szinte sehol sem tűntek el olyan gyorsan és olyan mértékben a fák a mezőgazdasági területekről, mint Hollandia deli részén és Flandriában. A fákra úgy tekintettek, mint az intenzifikációt, a gépesítést és a területnövelést akadályozó tényezők. Ha a gazdálkodók szeretnék a fákat a gazdaságba és a  gazdálkodásukba újból integrálni, akkor számos kérdés, leküzdendő akadály és potenciális lehetőség merül fel.

Az Észak-brabanti Agroerdészeti Hálózat Hollandiában mintegy 50 mezőgazdasági termelőből áll, akiknek célja, hogy agrárerdészeti rendszert hozzanak létre gazdaságukban és / vagy kísérletezzenek vele. A máshol fellelhető tapasztalatok és tudás felhasználásának megkönnyítése érdekében ez a hálózat kapcsolatba lépett a Flemish Consortium Agroforestry nevű szervezettel és a RAIN hálózatukkal az AFINET projekt keretében. Ez egyértelműen kapcsolódik az AFINET egyik célkitűzéséhez, azaz lehetővé teszi az AFINET partnercsoporton kívüli agroerdészeti hálózatokkal való szinergiákat és együttműködéseket.

A Flandriai csoport és az Észak-brabanti Agroerdészeti Hálózat folyamatosan kapcsolatban van, remélve, hogy ez kölcsönös fejlődést eredményez. Példaként egy 17 holland gazdálkodóból álló csoport látogatást tett a flamand agroerdészeti úttörő François Ongenaert gazdaságában, az ILVO és az Inagro partnerek pedig két sertéstenyésztő gazdaságot látogattak meg Észak-Brabantban a P'Orchard Operatív Csoport keretében, ahol a sertések agroerdészeti rendszerben történő szabadtartását tanulmányozták. Mindkét látogatás nagy érdeklődést eredményezett a résztvevők körében.

Az Észak-brabanti Agroerdészeti Hálózat az új tapasztalatokat a saját tagjai mellett más hollandiai érdekeltekkel is megosztja, mint például a Wageningeni Egyetem, az Agroforestry Nederland, Van Hall Larenstein Alkalmazott tudományok Egyeteme és Has Den Bosch. Az AFINET belüli információcsere, kapcsolattartás és tevékenységek egyértelműen határokon átívelő hatást fejtenek ki.

 

Liempde, 2018. december 1.

Piet Rombouts az Agroforestry Network Brabant projektvezetője és az Európai Agroerdészeti Szövetség (EURAF) holland képviselője