Együttműködési megállapodás a gazdálkodók között egy hatékony erdő-legelő rendszer kialakítása céljából

Forrás: Claudia Consalvo (CNR – IBAF)

Olaszországban a gazdaságok átlagos mérete megközelítőleg 8 hektár. Ilyen méret nem enged meg nagyméretű beruházásokat és gyakran nem garantálja a gazdálkodónak a megfelelő jövedelmet.

A klímaváltozás, a légköri változások óriási ingadozásaival és egyre szélsőségesebb időjárási  eseményekkel, mint a 2017-es aszály a mediterrán területeken, növeli a gazdálkodók bizonytalanságát.  Ahhoz hogy gazdaságunk felkészült legyen az esetleges jelentősebb terméskiesésekkel szemben, a mezőgazdasági tevékenység diverzifikációja szükséges.

A legelő-erdő rendszerek megoldást jelenthetnek egy többcélú farm kifejlesztéséhez, ami lehetővé tenné a megfelelő és garantált bevétel megszerzését, a termelékeny évszakok kiszámíthatatlanságának ellenére.  Az AFINET projek olasz hálózatán belül  egy szinergikus együttműködés alakult ki három Orvieto-i gazdaság között:

  • Danilo Basili gazdaság, mely a juh tenyésztésre és tejfeldolgozásra specializálódott;  
  • Sartago gazdaság, mely szőlőtermesztésre és bor előállítására specializálódott;
  • Il Pogliano gazdaság, ahol olajfaligeteket üzemeltetnek extra szűz olivaolaj előállításához.

 

1.ábra – A bal oldalon Sartago szőlészete, jobb oldalt a II Pogliano gazdaság oliva-ligete. 

   

A legelő-erdő rendszer fákkal és juh tenyésztéssel lehetővé teszi a gyomírtás hatékonyságának növelését gyomlálás nélkül és garantálja a jó minőségű szerves trágyát a talaj számára. Másrészt, a juhtenyésztés és az olajfaligetek ill. szőlőültetvények kezelése képzettséget és tapasztalatot igényel mind technológiai mind gazdasági viszonylatban.

A három cég által létrehozott együttműködési projekt mindegyik fél számára előnyöket kínál:

  • a gazdák nagyobb legelőterülethez jutnak, és lehetőségük van csökkenteni a legelőnyomást a jószágszám növelése mellett;  
  • a fákkal rendelkező földeken lehetséges a gyomok fenntartható kezelése és a talajban lévő szerves anyag minőségének javítása, mennyiségének növelése.

A sarjhajtások eltávolítása különösen fontos az olajfa ligetben. Ezeknek a vegetatív szöveteknek az eltávolítása sok időt vehet igénybe és amennyiben ezt a kisebb időszükséglet miatt gépi úton végzik, a töveken okozott sebeken keresztül a kórokozók bejuthatnak. A juh úgy szelektálja a hajtásokat, hogy nem tesz kárt a növényben, miközben a trágyázást ideális helyen, a lombkorona alatt de az olajfák törzsétől egy bizonyos távolságra oldja meg. 

 
 2. ábra – Olajfák a Danilo Basili gazdaságban: a fák szabálytalan elrendezésűek, de megfelelő menedéket kínálnak a Nap elől nyáron.

A fő előnye az ilyen rendszereknek a vegyszerek csökkentett alkalmazása és az atmoszférába jutó alacsonyabb kibocsátás, mely az emberi beavatkozás iránti kisebb igényből ered. Emellett gazdasági előnyei is vannak, melyek a kezelési költségek csökkenésében és az úgynevezett “álló fű” értékére kötött adásvételi szerződésből származó jövedelemben realizálódnak. Másrészt, a pásztornak a széna beszerzésével járó költségei csökkennek, miközben mind minőség mind mennyiség szempontjából nő a produktum. 

A legeltetés a két közeli farmon olajfákkal és szőlőhegyekkel áprilistól/májustól októberig szünetel a szőlőben és az olívásban: a szőlőültetvényben szüretig a növényzetben való károkozás elkerülése végett; az olajfa ligetben a hosszú virágzású hüvelyesek miatt, melyek táplálékot szolgáltatnak a farmon elszállásolt méhcsaládok számára és később takarmányként hasznosulnak.

A területen néhány másik gazdaság is gondol a juhok “szolgáltatásának” igénylésére, ami azt a pozitív gondolatot erősíti, hogy a legeltetés a fenntartható gazdálkodás eszköze!!

3.ábra – A három farm földrajzi elhelyezkedése és kiterjedése

Check this article in a pdf format here