2. AFINET RAIN találkozó

Forrás: Willem Van Colen

2018 januárjában és februárjában lezajlott a második Regionális Agroerdészeti Innovációs Hálózatok (RAIN-ek) találkozója mind a kilenc régióban. Összesen 129 gazdálkodó vett részt ezeken a megbeszéléseken. Értékes munkájuk gyümölcsként megszületett az agroerdészeti innovációk kezdeti listája, amire az AFINET partnerek a jövőbeli ismeretterjesztő tevékenységüket alapozzák. A beszélgetések és a tanulmányutak nagyon tanulságosak voltak a RAIN tagok számára.  

Emlékszik a  RAIN-re?

A RAIN-ek az egyes régiókban tevékenykedő, agroerdészettel foglalkozó szakemberek, kutatók, (szak)tanácsadók, politikai döntéshozók és forgalmazók képviselőinek kiegyensúlyozott összetételű csoportjai.  A RAIN találkozókat rendszeresen megrendezik az agro-erdészeti innovácók és a tudás átadásának támogatására. A munka a szűk keresztmetszetek és a szakemberek által tapasztalt problémák azonosításával kezdődött.  

Az első RAIN találkozókon (2017 nyara) a fő agrár-erdészeti nehézségek és kihívások kerültek azonosításra, régiónként. Világossá vált, hogy néhány területspecifikus kihívás mellett számos nehézségben osztoznak a különböző régiók. Több információra lenne szükség a költség-hozam elemzések tekintetében, a fajok/fajták megfelelő választásáról, a kinálatról és az agro-erdészeti rendszerek termékeinek marketing lehetőségeiről. Közös akadály a gyakorlati iránymutatások és a jó gyakorlati példák hiánya is.

2. RAIN találkozó

A második RAIN találkozók, melyek célja az előzőkön azonosított  nehézségek konkretizálása és rangsorolása egy régiós felmérés segítségével. A RAIN ragjai és koordinátorai együttműködésének eredményeként a második találkozó alkalmával a (potenciális megoldást hordozó) innovációk hosszú listája jött létre.  Ez a lista irányelvként fog szolgálni az AFINET projekt partnerei számára, jelezve a témákat, amire érdemes fókuszálni a legjobb gyakorlatok terjesztését.

Összesen 297 RAIN-tag volt jelen a második találkozókon, átlagosan 33 résztvevővel régiónként és minimum 12 - maximum 93 résztvevővel. Összesen a résztvevők több mint 40%-a volt gazdálkodó (földtulajdonosok, mezőgazdasági termelők, erdészek, vállalkozók), míg a kutatók és a szaktanácsadók tették ki a résztvevők megközelítőleg 20%-át.

A felmérés megerősíti az 1.RAIN találkozón azonosított nehézségek fontosságát

A második RAIN találkozót megelőzően, az egyes régiók RAIN-tagjait megkérték egy kérdőív kitöltésére, melyben pontozták a nyolc közös európai kihívás prioritását és javaslatokat tettek arra, hogy hogyan lehetne kezelni ezeket a problémákat. A kilenc régióban összesen 197 résztvevő töltötte ki a kérdőívet ( a RAIN tagok kb. 70%-a), régiónként minimum 13 és maximum 43 válaszadóval. A tagok válaszai közötti  néhány apró különbség ellenére, az átlagos pontszám minden egyes probléma esetében 5 és 6 közé tehető. Ez egyértelműen alátámasztja, hogy a korábban azonosított kihívásokat Európa-szerte ‘nagyon fontos’-nak tekintik a tagok.

 

Táblázat: Az legfontosabb kihívások európai felmérésének regionális eredményei. A válaszadók a pontokat 1-től (nem fontos) 6-ig (nagyon fontos) adták. A regionális átlagok minden egyes akadályozó tényezőre vonatkozóan a táblázatban láthatók.

Akadályozó tényező 

SP

UK

BE

PT

PL

HU

IT

FR

FI

Szakpolitikai támogatás fokozása

5,7

5,1

3,8

5,0

5,3

5,6

5,1

4,8

4,9

Optimális kombinációk

5,7

5,6

4,9

6,0

5,2

5,2

5,8

4,5

5,4

Gyakorlati iránymutatások 

5,5

5,6

4,6

5,0

5,2

5,4

5,2

4,9

5,3

Fogyasztók tájékoztatása

5,5

4,9

4,5

5,0

5,2

5,4

5,6

4,3

4,6

Jogi bizonytalanságok

5,4

4,9

4,6

5,0

5,0

5,5

5,1

5,1

4,9

Költségek/hasznok bemutatása

5,4

5,4

3,9

5,0

5,4

5,1

5,4

4,5

5,1

Demonstrációs célú gazdaságok

5,3

5,4

4,2

5,0

5,4

5,5

5,6

4,3

5,6

Értéklánc

5,2

5,2

3,8

5,0

 -

5,2

5,4

5,2

5,1

Az legfontosabb nehézségek kezelése

A második RAIN találkozó során a legfontosabb nehézségekkel foglalkoztunk. Számos tanulságos és inspiráló beszélgetésre került sor a projekt partnerek, kutatók és szakemberek által minden régióban. A beszélgetések tartalma az átfogó témák (jogi szabályozás, folyamatban lévő kutatások, az agrár-erdészet által kínált marketing lehetőségek…) és a szűkebb, specifikus megbeszélések (pl. a dió termesztéséről és marketingjéről) között mozgott. Néhány régióban a RAIN résztvevők egy-egy agroerdészeti rendszert is meglátogattak, esetleg még gyakorlati bemutatót is kaptak ( például az olajfák metszéséről). Egy sor különböző rendszert tekintettek meg, így dió és cseresznye kombinációját juh legeltetéssel, a bio- zöldségek és almatermesztés társítását, és a takarmány-célú fatermesztés –állattartás  kombinációját.     

 

Check this article in a pdf format here