Az első RAIN találkozók eredményei

Forrás: Pieter Verdonckt/INAGRO

2017. május és szeptember között kerültek megrendezésre az első Regionális Agroerdészeti Innovációs Hálózatok (RAIN-ek) találkozói az AFINET projektben résztvevő 9 európai országban. Mivel az első rendezvények célja a gyakorlati alkalmazással és tudáshiánnyal összefüggő problémák feltárása, fontos az agroerdészetet gyakorló gazdálkodók részvétele. Így az egyes országok hálózatait változatos tagösszetétel jellemzi: gazdálkodók és szövetségeik, forgalmazók, szaktanácsadók, kutatók, döntéshozók és igazgatási szervek.

Az összesen 234 résztvevőnek átlagosan 30%-a, azaz 83 fő gazdálkodó volt. A konzultáció célja az volt, hogy a résztvevők megosszák egymással gyakorlatuk során szerzett tapasztalataikat, segítve ezzel az agroerdészeti innovációk előtt álló akadályokat.

A problémák azonosítása ötletbörze keretében történt. Az egyes régiók szereplői által azonosított akadályok listái között jól látható különbségek vannak. Például: egyes országokban sem hivatalos definíció, sem elérhető forrás nem köthető az agroerdészethez, míg más országokban az ellenkezője érvényes, a döntéshozók és a szakemberek eddigi szoros együttműködésének köszönhetően. Az  ilyen és hasonló különbségek feltárása az első lépés a kedvezőtlen körülmények megváltoztatásában. Ugyanakkor számos probléma, tudáshiány és igény egyszerre több helyütt is jelen van, melyek megoldására a RAIN-ek és az AFINET-ben résztvevő partnerek együtt próbálják megtalálni a megoldásokat.

Legtöbbször a (hagyományos)  agrár-erdészeti rendszerekre vonatkozó költséghatékonyság elemzés hiánya és az adott körülmények között megfelelő növény- ill. állatfajok kombinációjára vonatkozó információk hiányát említették a résztvevők. A gyakorlati útmutatók, a jól bevált gyakorlatokat bemutató információforrások és mintaterületek hiánya szintén fontos akadály, szinte az összes régióban. Konkrét példa ez utóbbira: hiányzik az információ arról, hogy hogyan lehet hatékonyan megelőzni a faegyedek vadak és háziállatok okozta károsodását.

Az elsődleges akadályok között szerepelt az agroerdészeti termékek (gyümölcsök, magvak, vagy újonnan termesztett termények mint pl. a komló) piaci és marketing lehetőségeinek ill. azok ismeretének hiánya.

Az első találkozók eredménye kiindulópontként szolgál az Agroerdészeti Tudásfelhő, a tájékoztató kiadványok, és a hírlevelek tartalmi felépítéséhez, továbbá meghatározza a régiók közötti információ- és tapasztalatcserét.

Az ötletbörze és a projekt bemutatása mellett a találkozók résztvevőinek lehetőségük nyílt  bemutatkozásra, ami a tagok közti kapcsolatépítést is segíti. A találkozók opcionálisan terepi programmal is kiegészültek. 

Check this article in a pdf format