AFINET

Agroforestry (AF) of boslandbouw is een klimaatvriendelijke landbouwpraktijk (‘climate-smart agriculture’ of CSA) waarbij de teelt van houtige gewassen (bomen of struiken) doelbewust gecombineerd wordt met die van landbouwgewassen of met vee. Daarbij streeft men nieuwe producten en/of diensten na, die kunnen ontstaan door de vele ecologische en economische interacties in zo’n systeem.

Omwille van de economische en ecologische relevantie van agroforestry, lanceerde een consortium bestaande uit 13 partners uit 9 Europese landen AFINET (AgroForestry Innovatie NETwerken); een thematisch netwerk met als hoofddoel het bevorderen van kennisuitwisseling tussen toepassers van agroforestry en andere belanghebbenden zoals onderzoekers, beleidsmakers, sectororganisaties, toeleveranciers, afnemers, …. AFINET zal op EU niveau werken, met het oog op (1) het grensoverschrijdend vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk en (2) het verspreiden van innovatieve ideeën om tegemoet te komen aan bestaande uitdagingen. Om deze doelstelling te bereiken, stelt AFINET een innovatieve methodologie voor, gebaseerd op:

(i) De ontwikkeling van een Europees Interregionaal netwerk, bestaande uit negen ‘Regionale Agroforestry Innovatie Netwerken’ (RAINs). Dit zijn werkgroepen die worden opgericht in verschillende regio’s binnen Europa (Spanje, Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Italië, Hongarije, Polen, Frankrijk, Finland), en verbonden en vertegenwoordigd zijn door een lokale coördinator (de ‘Innovation Broker’). De verschillende RAINS vertegenwoordigen diverse klimatologische, geografische, sociale en culturele omstandigheden en ze omvatten een evenwichtige vertegenwoordiging van sleutelfiguren met complementaire kennis: landbouwers, beleidsmakers, adviseurs, praktijkcentra, etc.

(ii) De oprichting van een Europees online archief met wetenschappelijke en praktische kennis van agroforestry; de Knowledge Cloud” (KC), waar agroforestry gerelateerde informatie allerhande en alle project-output kan teruggevonden worden.

 

Lees ONZE Brochure