Algemene beschrijving

AFINET heeft vijf specifieke doelstellingen:

1. Het oprichten van dynamische werkgroepen, de zogenaamde  Regionale Agroforestry Innovatie Netwerken (RAINS), die het hart vormen voor  een gestructureerde en laagdrempelige kennisuitwisseling:

2. Het opbouwen van de agroforestry ‘Knowledge Cloud’, een online archief waarin bestaande informatiebronnen opgenomen en vertaald zullen worden naar praktische handvaten. Ook dit dient kennisuitwisseling te vereenvoudigen en te stimuleren. In deze ‘Knowledge Cloud’ zal niet enkel kennis opgenomen worden uit de RAINs (innovatieve praktijken en ervaringen), ook regionale, nationale en internationale projectresultaten, grijze en wetenschappelijke literatuur, evenals beeld- en videomateriaal worden er geïnventariseerd. Alle beschikbare info zal verzameld worden in een online archief, dat gebruikt zal worden worden als bron van kennis, inspiratie en ervaringen over succesvolle en innovatieve agroforestry-praktijken in gans Europa.:

3. Het actief verspreiden van die uitgebreide set aan informatie en ervaringen, via specifieke activiteiten, training, social media en de ontwikkeling van onder meer factsheetsvideo'shandleidingenniewsbrieven en technische publicaties. Op die manier streeft AFINET naar het verhogen en verbeteren van concreet toepasbare kennis en ervaring in verband met innovatieve agroforestry-praktijken bij de verschillende doelgroepen. De projectpartners zullen ook activiteiten organiseren op regionaal en internationaal niveau.   

 4. Het stimuleren van maximale synergie tussen Europees, nationaal en regionaal beleid omtrent agroforestry, om de effectieve toepassing van de voorgestelde innovaties te ondersteunen.

5. Het communiceren over de AFINET-realisaties binnen Europa en daarbuiten, via sterke interactie met gerelateerde landbouwnetwerken, onderzoekers, voorlichtingsdiensten etc.