AFINET nieuws

17-06-2019

De volgende factsheets geven innovaties weer die een direct voorbeeld zijn van een concrete toepassing door een landbouwer of de resultaten van proefondervindelijk onderzoek of een demonstratie weergeven.

17-06-2019

Topics die behandeld worden zijn bijvoorbeeld het inpassen van verschillende boomsoorten (zoals walnoot en tame kastanje) in silvoculturele en silvopastorale systemen, of de voordelen van silvopastorale systemen voor landbouwdieren wat betreft dieet, schaduw, beschutting en lichaamsverzorging.

Noord-Brabant, in The Netherlands
17-12-2018

Het Agroforestry Netwerk Noord-Brabant uit Nederland bestaat uit 50 boeren die agroforestry willen gaan toepassen op hun eigen bedrijf en/of ermee willen gaan experimenteren. Om ervaringen van elders uit te kunnen wisselen en te kunnen benutten is door het Agroforestry Netwerk contact opgenomen met het Vlaamse Consortium Agroforestry en hun RAIN netwerk binnen het AFINET project. 

27-04-2018

Op 23 januari 2018 werd de tweede Belgische RAIN meeting georganiseerd in Beveren. Bijna 30 personen, vooral landbouwers, woonden deze bijeenkomst bij.

24-08-2017

Op 22 juli 2017 werd een reportage over agroforestry op Radio 1 uitgezonden, tijdens het programma ‘Bonus’. Diezelfde dag werd ook een artikel over agroforestry gepubliceerd deredactie.be.

18-07-2017

De bijeenkomst ging van start met een bezoek aan een proefveld, waar recent een rassenproef met hazelaars werd aangelegd.

19-04-2017

Alle projectpartners namen deel, en verder ook leden van de adviescommissie en een vertegenwoordiger van de Europese Commissie.