AFINET stimuleert uitwisseling van ervaringen

Agroforestry of boslandbouw wordt gezien als een veelbelovend landbouw bedrijfssysteem dat antwoord kan bieden op steeds scherpere klimaateffecten en op teruglopende bodemkwaliteit en biodiversiteit.

Bijna nergens zijn bomen zo sterk uit de landbouw verdwenen als in Zuid-Nederland en Vlaanderen. Ze werden als een hindernis gezien bij intensivering en schaalvergroting. Willen boeren  bomen weer kunnen integreren in bedrijfssysteem en -voering dan moeten nog veel vragen worden beantwoord, weerstanden overwonnen en perspectieven en kansen in beeld worden gebracht.

Het Agroforestry Netwerk Noord-Brabant uit Nederland bestaat uit 50 boeren die agroforestry willen gaan toepassen op hun eigen bedrijf en/of ermee willen gaan experimenteren. Om ervaringen van elders uit te kunnen wisselen en te kunnen benutten is door het Agroforestry Netwerk contact opgenomen met het Vlaamse Consortium Agroforestry en hun RAIN netwerk binnen het AFINET project. Een van de doelen van AFINET is namelijk om contacten te leggen met andere netwerken en samenwerking te stimuleren.

De Vlaamse groep en het Brabantse Agroforestry Netwerk zoeken elkaar sindsdien op in de hoop dat de uitwisseling tot synergie leidt aan beide zijden. Zo heeft een groep van 17 boeren afgelopen jaar het bedrijf van Vlaamse agroforestry pionier François Ongenaert bezocht en hebben de mensen van ILVO en Inagro een bezoek gebracht aan twee varkensbedrijven in Brabant in het kader van de Operationele Groep P’orchard waarbinnen gekeken wordt naar opportuniteiten voor agroforestry in de buitenloop van varkens. Deze boeren zijn uitgenodigd om in P’orchard te participeren. Beide bezoeken leidden tot veel enthousiasme bij de deelnemers.

Vanuit het Agroforestry netwerk Brabant worden deze nieuwe ervaringen natuurlijk gedeeld met haar leden maar ook met o.a. de Wageningen Universiteit, Agroforestry Nederland, Hogeschool Larenstein en Has Den Bosch. Het delen van informatie, contacten en activiteiten binnen AFINET heeft impact tot over de grens.

Liempde 1 december 2018

Piet Rombouts Projectleider Agroforestry Netwerk Brabant en mede afgevaardigde voor Nederland naar Europese Agroforestry netwerk.