Eerste RAIN-bijeenkomst in België

Op 10 juli 2017 vond de eerste Belgische RAIN-bijeenkomst plaats op het ILVO in Merelbeke. Er waren 21 deelnemers, vooral landbouwers.

De bijeenkomst ging van start met een bezoek aan een proefveld, waar recent een rassenproef met hazelaars werd aangelegd. In deze proef wordt onderzocht hoe eenzelfde perceel landbouwgrond efficiënter (optimaliseren van productie) en duurzamer benut kan worden door het doordacht combineren van plantaardige teelten (korte omloophout (wilg) en hazelaars) met uitloop voor (biologisch gehouden) pluimvee.

Na het veldbezoek werd het AFINET-project voorgesteld, waarna elk RAIN-lid zijn/haar interesse in agroforestry toelichtte. Deze voorstellingsronde werd gevolgd door een interactieve brainstorm-oefening, met als doelstelling het identificeren van de voornaamste knelpunten en uitdagingen die toepassers van agroforestry ondervinden. De bijeenkomst werd afgesloten met een discussie over deze uitdagingen, die als basis gebruikt worden om de noden en prioriteiten af te bakenen waarop het AFINET-project zal focussen.

Meer informatie over agroforestry-activiteiten in Vlaanderen kan je terugvinden via www.agroforestryvlaanderen.be .