Tweede RAIN meeting in België

De RAIN meeting ging van start met een rondleiding op de agroforestrypercelen bij François Ongenaert. Een eerste perceel werd in 2012 beplant met wintereik en niet-veredelde notelaars, een tweede met zoete kers en veredelde notelaars, en een derde met lindes, esdoorns (voor fineerhout), kastanjes (zowel voor hout als noten) en pruimelaars (3 rassen). François wisselt altijd bomen voor vruchten en voor hout af. Op het perceel met zoete kers en notelaars plantte François ook bessenstruiken en hazelaars aan als invulling van de boomstrook.

Na het veldbezoek, werd het AFINET-project voorgesteld, de doelstellingen ervan en de focus voor Vlaanderen. Hoofddoelstelling is de uitwisseling van kennis en ervaringen rond agroforestry, met een focus op fruit- en notenbomen. Verder werden ook de resultaten van de eerste RAIN-bijeenkomst en van de enquête omtrent agroforestry-uitdagingen gepresenteerd. Ook de manier waarop deze uitdagingen benaderd worden tijdens het project werd toegelicht.

Tot slot presenteerde Steven Van den Berge zijn ervaringen omtrent de teelt en verwerking van walnoten. 

Meer informatie over agroforestry-activiteiten georganiseerd in Vlaanderen kan u terugvinden via www.agroforestryvlaanderen.be