Lees de AFINET factsheets die de kennishiaten aanpakken zoals die door agroforestry belanghebbenden doorheen Europa werden aangeduid tijdens de RAIN bijeenkomsten

De RAINs kwamen al vier keer samen in elk van de negen deelnemende landen en startten met de concrete uitwerking van innovaties handelend over de eerder geïdentificeerde uitdagingen over heel Europa. Sommige van de AFINET innovatie factsheets richten zich op het dichten van de kennishiaten die door groepen van agroforestry belanghebbenden doorheen Europa werden benoemd tijdens de RAIN bijeenkomsten.

Deze factsheets bevatten onder meer info rond de inrichting van een agroforestry perceel of het correct beheren ervan. Topics die behandeld worden zijn bijvoorbeeld het inpassen van verschillende boomsoorten (zoals walnoot en tame kastanje) in silvoculturele en silvopastorale systemen, of de voordelen van silvopastorale systemen voor landbouwdieren wat betreft dieet, schaduw, beschutting en lichaamsverzorging.

Veel plezier en raak geïnspireerd!