KC Opladen

Merk op: Deze functie is beschikbaar voor geregistreerde en ingelogde gebruikers.

Na het registratieproces moet je inloggen op de AFINET website. In de menu's 'Knowledge Cloud' en 'Uploaden', kan je het oplaad-formulier terugvinden, waarmee je documenten kan opladen in de AFINET Knowledge Cloud.

In het oplaad-formulier, moet je eerst het geselecteerde document opladen.

Vervolgens moet je de vereiste parameters (aangeduid met een sterretje [*]) voor het op te laden document invullen. Deze parameters zijn:

 • Documenttype (bv. publicatie, poster, presentatie, dataset, audio/video,...)
  • Document subtype (indien van toepassing: boek, boekhoofdstuk, conferentiepaper, artikel,...)
 • Engelse titel van het document
 • Publicatiedatum
 • Auteurs
 • Engelse beschrijving (samenvatting)
 • Engelse sleutelwoorden (die het document beschrijven)
 • Taal van het document
 • Toegangsrechten/licentietype (bv. vrije toegang, ...)

Indien één (of meerdere) van deze parameters ontbreken, zal de website deze ontbrekende velden markeren (met een foutmelding en een rode rand rondom het vereiste, lege veld). Het oplaad-proces is niet volledig totdat de vereiste velden zijn ingevuld.

Vervolgens kan je optionele parameters voor het document opladen. Deze parameters zijn:

 • Document identificator
 • Uitgever
 • Personen die een bijdrage leverden
 • Referenties
 • Aanvullende bemerkingen
 • Originele titel, sleutelwoorden, beschrijving (indien het een niet-Engelstalig document betreft)
 • Specificieke parameters afhankelijk van het type document
  • Tijdschrift titel, volume, issue, datum,...
  • Conferentie titel, datum, locatie, website,...
  • Boek titel, ISBN, uitgever, datum,...
  • Thesis titel, universiteit, promotoren.

Tot slot: De geselecteerde AFINET-contactpersoon zal de inhoud van het document reviewen en je feedback omtrent het op te laden document bezorgen.

Merk op dat inhoud enkel kan opgeladen worden indien de Gebruiker garandeert dat de inhoud geschikt is voor een open verspreiding en voldoet aan van toepassing zijnde wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot privacy, databescherming en intellectuele eigendomsrechten. Als gevolg kan een publicatie in de AFINET KC enkel in Zenodo worden geplaatst met toestemmming van de auteurs. Contacpersonen zijn niet verantwoordelijk voor de geschiktheid van opgeladen publicaties voor een open verspreiding.

Registeer je, of, als je reeds een account hebt, log in om een document te kunnen opladen.

Voor niet-geregistreerde gebruikers...