RAIN Hongarije

Hongarije kent een continentaal klimaat. Agroforestry-systemen zijn er gericht op:

- Aanwezigheid van bomen voor een gunstiger microklimaat

- Lijnvormige houtkanten en windsingels voor hogere gewasopbrengst en bescherming van het land tegen (wind)erosie.

Boom/gewas/vee combinaties gericht op:

- Akkerbouw en tuinbouw

- Tijdelijk en permanent grasland

- Voeder/energie productie