RAIN Portugal

Portugal kent een mediterraan klimaat. Agroforestry-systemen zijn er gericht op:

- Geschikte boom/gewas/vee combinaties en boomdensiteit voor alley croppping systemen.

- Geschikte gewas/vee combinaties voor een duurzaam herstel van de ‘montado’ agroforestry-systemen.

- Geschikte ontwerp van de bomenrijen om bodemerosie te verhinderen/beperken en bodemvruchtbaarheid te verhogen.