RAIN-Leden

België kent een gematigd zeeklimaat. Agroforestry-systemen zijn er onder meer gericht op fruit-, noten- en houtproductie. Klik hier voor meer details.

Finland kent een boreaal klimaat. Agroforestry-systemen zijn er onder meer gericht op begrazing in bossen en bosweiden met koeien, schapen of kippen, of op bijenteelt in boomgaarden. Klik hier voor meer details.

Frankrijk kent een Atlantisch klimaat. Agroforestry-systemen zijn er onder meer gericht op het optimaliseren van het design (plantverband van de bomen,…) op landschapsniveau (water en klimaatregulatie, bodembescherming,…). Klik hier voor meer details.

Hongarije kent een continentaal klimaat. Agroforestry-systemen zijn er onder meer gericht op het creëren van een gunstiger microklimaat. Klik hier voor meer details.

Italië kent een mediterraan klimaat. Agroforestry-systemen zijn er onder meer gericht op wijnteelt en de teelt van olijven. Klik hier voor meer details.

Polen kent een continentaal klimaat. Agroforestry-systemen zijn er onder meer gericht op het creëren van een gunstiger microklimaat. Klik hier voor meer details.

Portugal kent een mediterraan klimaat. Agroforestry-systemen zijn er onder meer gericht op gewas/vee combinaties voor een duurzaam herstel van de ‘montado’ agroforestry-systemen. Klik hier voor meer details.

Spanje kent een Atlantisch klimaat. Agroforestry-systemen zijn er onder meer gericht op een beter ontwerp van de bomenrijen om een adequate gewasontwikkeling te bekomen en biomassa voor hernieuwbare energie. Klik hier voor meer details.

Het Verenigd Koninkrijk kent een Atlantisch klimaat. Agroforestry-systemen zijn er gericht op boom/gewas/vee combinaties met granen, fruit en tuinbouw, kwaliteitshout en brandhout. Klik hier voor meer details.