RAIN Finland

Finland kent een boreaal klimaat. Agroforestry-systemen zijn er gericht op:

- Traditionele biotopen

- Begrazing in bossen en bosweides met koeien, schapen of kippen, of op bijenteelt in boomgaarden met verschillende tussenteelten.