Derde RAIN-bijeenkomst in cijfers

Bron: Willem Van Colen (INAGRO)

In totaal hebben 273 belanghebbenden, waarvan 105 boeren, deelgenomen aan de derde RAIN-bijeenkomsten in de hele regio van het AFINET-project. Het gemiddelde aantal deelnemers in elk van de negen RAIN's was 30 personen, met een minimum van 20 en een maximum van 57 personen. In de verschillende RAIN's werden enkele extra leden uitgenodigd in overeenstemming met het onderwerp waar de RAIN zich op richtte.

Resultaten van de derde RAIN-bijeenkomst

De RAIN-leden kregen een overzicht van alle innovaties die in de verschillende AFINET-regio’s worden behandeld. Tijdens de bijeenkomst hebben zij (1) deze lijst gevalideerd, (2) hun belangstelling voor innovaties van andere regio's kunnen uiten, (3) synergiegebieden geïdentificeerd en (4) input gegeven voor de specifieke innovaties op basis van hun eigen expertisegebied. Dit proces leidde tot een prioritaire innovatielijst voor elke regio. De lokale projectpartners gaan nu verder met de productie van informatiemateriaal (informatiebladen, instructievideo's, technische artikels,..... ) op basis van deze lijst van specifieke agroforestry-innovaties voor elke regio.

Kennisoverdracht tijdens de derde RAIN-bijeenkomst

Elke partner maakte gebruik van deze derde bijeenkomst om informatie te delen aan de belanghebbenden aan de hand van getuigenissen van boeren en inspirerende excursies of terreinbezoeken. Een overzicht van de veldbezoeken vindt u in onderstaande tabel.

Tabel 1: overzicht van de veldbezoeken tijdens derde RAIN-bijeenkomsten in de hele regio van het AFINET-project

Spanje

Cabuxa Natur

Biologische geitenhouderij, 260 geiten in een semi-extensief houderijsysteem. De boerderij bestaat uit 34 ha permanent grasland en 16 ha bos (voornamelijk dennenplantages).

Gemeenschap met gemeenschappelijk land De Carballo

De gemeenschap ontwikkelde een rotatiesysteem met paarden en Keltische varkens. Deze gemeenschap beschikt over ongeveer 700 ha grond en had een mobiel systeem nodig om tot een efficiënt rotatiesysteem te komen. 

Verenigd Koninkrijk

Woonboerderij in Nottinghamshire

Dave Rose heeft in de afgelopen 7 jaar 11.000 bomen geplant op zijn boerderij. De systemen omvatten een silvoculturele perceel met appels en granen, evenals een nieuw aangelegd voedselbos dat door schapen wordt begraasd.

Frankrijk 

Archimboud-zagerij

Onderzoek van de ingenieurs van Archimboud Sawmill heeft aangetoond dat er rendabele oplossingen kunnen worden gevonden voor de ontwikkeling van houtvergassing voor energieproductie. 

Finland

Kilpiän farm

A 75 ha organic farm using an alley cropping system that proved to be more resilient to drought compared with other farms without agroforestry and where tree rows are used to reduce soil erosion induced by the slope on the fields.

Portugal

Herdade dos Lagos

The visit focused on the silvopastoral carob orchard. Attendees were very interested on the technical aspects of carob harvest, namely the usage of mechanical harvesting.

Italië

Cupidi Organic Farm

Claudia Cupidi toonde het management van Cupidi-boerderij waar kastanje-, walnoot- en olijfboomgaarden worden benut als uitloop voor legkippen. Zij gaf de deelnemers veel advies over het structurele ontwerp van de boerderij en de exploitatie van de verwerking van bijproducten voor de productie van mest, biogas en energie.

Hongarije

Oude weilanden

Weiland is een belangrijke oude vorm van landbouw in Hongarije, maar grote gebieden zijn verlaten. Een zeer belangrijke culturele, economische en natuurbeschermingsmissie is het redden van deze gebieden voor herders. 

België

Fruitboomgaard van Hof ter Saksen

Er werd een rondleiding door de fruitboomgaard (appel, peer, peer, kersen) georganiseerd door Jan van Bogaert en Paul van Laer waarbij het beheer in een agroforestrycontext werd uitgelegd.

Lees dit artikel in pdf-formaat hier