Tweede AFINET RAIN-meeting

Bron: Willem Van Colen

In januari en februari 2018 vond de tweede meeting van de ‘Regionale Agroforestry Innovatie Netwerken’ (RAIN’s) plaats in alle negen AFINET-regio’s. In totaal namen 129 landbouwers aan die meetings. Hun waardevolle input resulteerde in een initiële lijst van innovaties in agroforestry waarop de AFINET-partners zullen focussen voor de toekomstige verspreiding van informatie. De lezingen en veldbezoeken die tijdens de RAIN-meetings georganiseerd werden, waren heel leerzaam en vielen erg in de smaak bij alle RAIN-deelnemers.

Wat zijn de RAINs ook alweer?

De RAIN’s zijn evenwichtige groepen van verschillende stakeholders (landbouwers, onderzoekers, opiniemakers/adviseurs, beleidsmakers en leveranciers/detailhandelaars). Er worden regelmatig RAIN-meetings gehouden om innovaties in agroforestry en kennisoverdracht te promoten. Daarbij gaat men uit van knelpunten en problemen die in de praktijk worden ervaren.

Tijdens de eerste RAIN-meetings (zomer 2017) werden de voornaamste knelpunten en uitdagingen voor de toepassing van agroforestry vastgesteld voor elke regio. Het werd duidelijk dat er naast een aantal specifieke regionale knelpunten ook gezamenlijke knelpunten voor de verschillende regio’s zijn. Voor alle types agroforestrysystemen en hun producten is er nood aan meer informatie over kosten-batenanalyses, over de juiste keuze van soorten/rassen en over mogelijkheden op het vlak van vraag en aanbod en marketing. Ook het gebrek aan praktische richtlijnen en voorbeelden van goede praktijken vormt een gemeenschappelijk obstakel.

Tweede RAIN-meeting

Het was de bedoeling om in de tweede RAIN-meetings de vastgestelde knelpunten uit de eerste meetings verder te specificeren en de belangrijkste ervan te bepalen met behulp van een enquête in de AFINET-regio’s. De interactie tussen de RAIN-stakeholders en de lokale AFINET-coördinatoren tijdens deze tweede meeting was erop gericht een volledige initiële lijst van innovaties op te stellen. Die lijst zal dienen als een richtlijn voor de projectpartners van AFINET, doordat deze de thema’s aanreikt waar de uitwisseling van goede praktijken op moet focussen.

In totaal waren er 297 stakeholders aanwezig op de tweede RAIN-meetings, met gemiddeld 33 deelnemers per regio en met minstens 12 en hoogstens 93 aanwezigen. 40% van alle deelnemers was zelf actief in de sector (landbouwers, landeigenaren, boswachters, loonwerkers) terwijl onderzoekers en opiniemakers/adviseurs elk ongeveer 20% van de deelnemers uitmaakten.

Enquête bevestigt het belang van de knelpunten uit de eerste RAIN-meeting

Voor de tweede RAIN-meeting werd aan alle RAIN-leden in de verschillende regio’s gevraagd om een enquête in te vullen. Daarin moesten ze naargelang de prioriteit een score toekennen aan acht veel voorkomende Europese uitdagingen en konden ze suggesties doen over hoe die knelpunten aangepakt moeten worden. Verspreid over negen regio’s vulden 197 stakeholders de enquête in (ongeveer 70% van alle RAIN-leden) met minstens 13 en hoogstens 43 respondenten per regio. Ondanks enkele kleine onderlinge verschillen tussen de antwoorden van de stakeholders uit verschillende landen, ligt de algemene score voor de prioritering van elk knelpunt tussen 5 en 6. Dit bevestigt duidelijk dat de meeste stakeholders uit heel Europa de reeds vastgestelde uitdagingen als ‘zeer belangrijk’ beschouwen.

Tabel: Algemene samenvatting van de resultaten van de regionale enquêtes over de belangrijkste Europese knelpunten/uitdagingen. Respondenten gaven scores van 1 (niet belangrijk) tot 6 (zeer belangrijk). De regionale gemiddelden voor elk van de knelpunten zijn te vinden in de tabel.

Uitdaging

SP

UK

BE

PT

PL

HU

IT

FR

FI

Betere ondersteuning op het vlak van beleid

5,7

5,1

3,8

5,0

5,3

5,6

5,1

4,8

4,9

Optimale combinaties

5,7

5,6

4,9

6,0

5,2

5,2

5,8

4,5

5,4

Praktische richtlijnen

5,5

5,6

4,6

5,0

5,2

5,4

5,2

4,9

5,3

Consumenten informeren

5,5

4,9

4,5

5,0

5,2

5,4

5,6

4,3

4,6

Onzekerheden wat de wetgeving betreft

5,4

4,9

4,6

5,0

5,0

5,5

5,1

5,1

4,9

Inzichten in kosten-baten

5,4

5,4

3,9

5,0

5,4

5,1

5,4

4,5

5,1

Demonstratiebedrijven

5,3

5,4

4,2

5,0

5,4

5,5

5,6

4,3

5,6

Waardeketen

5,2

5,2

3,8

5,0

 -

5,2

5,4

5,2

5,1

De eerste uitdagingen aanpakken

Tijdens de tweede RAIN-meeting werden de eerste knelpunten al aangepakt. In elke regio gaven projectpartners, onderzoekers en mensen uit de sector verschillende leerrijke en inspirerende lezingen. De inhoud van die lezingen varieerde van brede onderwerpen rond boslandbouw (wetgeving, lopend onderzoek, de marketingkansen die agroforestry biedt …) tot een aantal meer specifieke voordrachten uit de eerste hand over bijvoorbeeld het telen en op de markt brengen van walnoten. In sommige regio’s gingen de RAIN-deelnemers ook op veldbezoek om een agroforestrysysteem te bezoeken of kregen ze zelfs een demonstratie van goede praktijken, bijvoorbeeld om olijfbomen te snoeien. Opnieuw werd bij de verschillende RAIN-meetings een waaier aan uiteenlopende systemen bezocht, waaronder de combinatie van notelaars en kerselaars voor houtproductie met schapen, de combinatie van biologische groenten en appelbomen, en de combinatie van bomen die diervoeder produceren met vee.

 

Lees dit artikel in pdf-formaat hier