Wat is het?

Binnen het AFINET-project worden negen Regionale Agroforestry Innovatie-netwerken (RAINs) opgericht, met als hoofddoel het stimuleren van uitwisseling van kennis, ervaringen en ideeën tussen toepassers, adviseurs, onderzoekers en andere agroforestry-belanghebbenden. Daarbij gaat ook bijzondere aandacht uit naar het identificeren van kennishiaten en oplossingen.

De RAINs bestaan uit een evenwichtige vertegenwoordiging van sleutelfiguren met complementaire kennis (wetenschappelijke en toegepaste): landbouwers, onderzoekers, KMO’s, adviseurs, praktijkcentra, administratie,… . 

Elke RAIN wordt begeleid door een coördinator, die banden smeedt tussen de verschillende RAINs en de kennisuitwisseling bevordert tussen de negen Europese regio’s, die verschillende klimatologische, geografische, sociale en culturele omstandigheden vertegenwoordigen op Europees niveau: Spanje, Verenigd Koninkrijk, België, Portugal, Polen, Hongarije, Italië, Frankrijk en Finland (landen betrokken bij het project).

De RAINs zullen rekening houden met de verschillen tussen de Europese gebieden wat betreft het in de praktijk brengen van effectieve agroforestry-systemen, op vlak van ontwerp, beheer, en productie en rendabiliteit.