Czym jest RAIN?

Projekt AFINET zakłada utworzenie 9 Regionalnych Sieci na Rzecz Agroleśnictwa (RAIN), mających na celu umożliwienie i promowanie wymiany wiedzy i doświadczenia, pomysłów, identyfikację luk wiedzy i poponowanie rozwiązań, oraz ułatwienie współpracy praktyków ze środowiskiem naukowców.

Sieci RAIN buduje zrównoważona reprezentacja kluczowych podmiotów posiadających komplementarną wiedzę (naukową i praktyczną) z różnych dziedzin, takich jak: rolnicy, naukowcy, technicy, organizacje zawodowe, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚ), doradcy, podmioty świadczące usługi upowszechnieniowe, czy przedstawiciele administracji. 

Działalność każdej z Sieci RAIN koordynowana jest przez Brokera Innowacji, który kształtuje relacje i wymianę wiedzy pomiędzy sieciami w dziewięciu strategicznych dla Europy regionach, reprezentujących różne warunki klimatyczne, geograficzne, społeczne i kulturowe na poziomie europejskim: Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Portugalii, Polsce, Węgrzech, Włochach, Francji i Finlandii.

Sieci RAIN wezmą pod uwagę różnice pomiędzy obszarami w Europie, by wdrożyć odpowiednie dla nich skuteczne praktyki rolno-leśne, pod kątem projektowania, zarządzania, produkcji i opłacalności.