Wiadomości AFINET

31-07-2019

Dyskutując w otoczeniu sielankowego krajobrazu wiejskiego, członkowie Sieci wymieniali się pomysłami na bazie własnych doświadczeń w zakresie agroleśnictwa oraz wiedzy zdobytej w projekcie AFINET.

09-07-2019

Światowy Kongres Agroleśnictwa WCA 2019 odbył się w dniach 20-22 maja 2019 r. w Montpellier. Ponad 1000 delegatów oraz mówców z różnych państw świata i reprezentujących różne dziedziny (naukowcy, politycy, rolnicy, sponsorzy, przedstawiciele rządów państw, studenci, sektor prywatny oraz organizacje pozarządowe) zebrało się aby dyskutować przez trzy dni nad promocją i rozwojem agroleśnictwa w nauce i praktyce aby zmniejszyć dystans pomiędzy nauką a polityką.

25-06-2019

Zachęcamy do lektury i zapoznania się z szeroką tematyką, obejmującą między innymi waloryzację wytłoków po produkcji oliwy z oliwek, dywersyfikację upraw, uprawę grzybów i inne innowacyjne pomysły i praktyki zaczerpnięte z dziewięciu regionów biorących udział w projekcie.

25-06-2019

Tematyka ulotek obejmuje wprowadzanie różnych gatunków drzew, takich jak orzech włoski czy kasztan jadalny, do systemów rolno-leśnych i leśno-pastwiskowych, a także opisuje korzyści odczuwane przez zwierzęta gospodarskie w systemach leśno-pastwiskowych, w zakresie diety, dostępu do cienia, schronienia czy poprawy dobrostanu.

12-02-2019

Dlatego innowacje muszą być przedstawione w atrakcyjny sposób. Odnośnie agroleśnictwa, uczestnicy stwierdzili że jest ono dziedziną wiedzy, które może wyróżnić gospodarstwo oraz pomóc w zbudowaniu jego pozytywnego wizerunku. System rolno-leśny może być wprowadzony w każdym gospodarstwie, tylko trzeba go dostosować do lokalnych warunków.

31-01-2019

Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany poglądów pomiędzy praktykami i pozwoliło na zaplanowanie dalszych działań w kierunku promocji i wdrażania innowacyjnych systemów rolno-leśnych w Polsce.

Noord-Brabant, in The Netherlands
14-01-2019

Sieć Agroleśnictwa w Noord-Brabant w Holandii zrzesza 50 rolników chcących wypróbować rozwiązania rolno-leśne w swoich gospodarstwach. Aby skorzystać z doświadczenia innych, Sieć nawiązała kontakt z Flamandzkim Konsorcjum Agroleśnictwa oraz lokalną Siecią RAIN funkcjonującą w ramach projektu AFINET.

26-07-2018

Przedstawiono listę innowacyjnych pomysłów w zakresie agroleśnictwa i poproszono uczestników o wybór tych innowacji, które mogą być najbardziej użyteczne w warunkach Polskich gospodarstw.

Photo: Josep Crous-Duran
26-06-2018

4. Europejska Konferencja Agroleśnictwa “Agroleśnictwo jako zrównoważony sposób użytkowania gruntów” odbyła się w Nijmegen (Europejska Zielona Stolica 2018) w Holandii w dniach 28-30 maja 2018.

18-02-2018

W spotkaniu uczestniczyło 28 osób, w tym osoby reprezentujące różne kategorie interesariuszy.