Członkowie sieci RAIN spotykają się po raz ostatni aby określić kolejne kroki rozwoju sieci agroleśnictwa w Polsce

Ostatnie spotkanie Regionalnej Sieci na rzecz Innowacji w Agroleśnictwie w Polsce odbyło się 12 lipca 2019 roku w gospodarstwie Pana Sławomira Sobiepanka w Głęboczycy na Mazowszu.

Dyskutując w otoczeniu sielankowego krajobrazu wiejskiego, członkowie Sieci wymieniali się pomysłami na bazie własnych doświadczeń w zakresie agroleśnictwa oraz wiedzy zdobytej w projekcie AFINET. Pojawiło się mnóstwo nowych idei w jaki sposób kontynuować współpracę.

W wydarzeniu uczestniczyło 17 osób, większość była praktykami – była to największa grupa rolników uczestniczących do tej pory w spotkaniach sieci.  To bardzo dobry znak! W spotkaniu uczestniczyło również dwóch brokerów innowacji, trzech przedstawicieli Centrum Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciele gmin i starostw powiatowych. Udział interesariuszy oddawał więc bardzo dobrze strukturę decyzyjną istniejącą na obszarach wiejskich w Polsce.

Spotkanie prowadzone było przez Roberta Borka oraz Małgorzatę Gałczyńską z IUNG-PIB. Po krótkiej prezentacji rezultatów projektu, rozpoczęła się dyskusja w której uczestnicy mieli możliwość wskazać korzyści oraz wady projektu. Członkowie sieci RAIN byli również poproszeni o przekazanie opinii na temat możliwości kontynuacji sieci i zapewnienia trwałości jej rezultatów. Wszyscy zgodzili się że należy kontynuować współpracę w ramach działalności Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agroleśnictwa.

Więcej informacji można znaleźć na stronach