Drugie spotkanie Sieci na rzecz Innowacji w Agroleśnictwie (RAIN) w CDR Brwinów

II spotkanie robocze Sieci RAIN w Polsce odbyło się w dniu 24 stycznia 2018 roku w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. W spotkaniu uczestniczyło 28 osób, w tym osoby reprezentujące różne kategorie interesariuszy: praktycy (rolnicy, leśnicy), edukatorzy (doradcy, organizacje pozarządowe), administracja (Starostwo Powiatowe w Kutnie i w Gostyniu) i naukowcy (z IUNG-PIB w Puławach, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu).

Spotkanie prowadzili Robert Borek oraz Małgorzata Gałczyńska z IUNG-PIB.

Podczas spotkania dyskutowano nad wynikami ankiety, prezentującej rozwiązania zidentyfikowanych barier agroleśnictwa w Polsce. W celu zapewnienia skuteczności działań sieci, uczestnicy zadecydowali o skoncentrowaniu się na kilku wybranych obszarach.

Przedstawiono prezentację zidentyfikowanych 39 studiów przypadku praktyk z zakresu agroleśnictwa w Polsce, sklasyfikowanych w trzech kategoriach (systemy leśno-pastwiskowe, wielofunkcyjne pasy ochronne, alternatywne praktyki rolnicze, w tym systemy leśno-orne).

W celu realizacji działań, powołano dwie grupy robocze: ds. Opracowania kryteriów certyfikacji agroleśnictwa oraz ds. Rozwoju systemów wsparcia agroleśnictwa.

Uczestnicy zdecydowali, że będą prowadzić możliwie jak najszerszą edukację w zakresie systemów rolno-leśnych, m.in. z wykorzystaniem materiałów, narzędzi, opracowań powstałych w ramach projektu AFINET.