I Spotkanie Sieci na Rzecz Innowacji w Agroleśnictwie w Polsce

5 lipca 2017 odbyło się pierwsze spotkanie Regionalnej Sieci na Rzecz Innowacji w Agroleśnictwie w Polsce. Wydarzenie miało miejsce w Popielnie w siedzibie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Spotkanie poprowadzili dr Robert Borek i mgr Małgorzata Gałczyńska (broker innowacji). Wzięło w nim udział 26 osób, z czego połowę stanowili rolnicy. Eksperci zostali zapoznani z założeniami agroleśnictwa oraz dyskutowali na temat możliwości wprowadzenia praktyk rolno-leśnych w Polsce.

Przeanalizowano przeszkody prawne oraz możliwe sposoby poprawy sytuacji agroleśnictwa, dotyczące wdrażania praktyk rolno-leśnych, czy też ochrony drzew. Opracowano harmonogram prac w ramach utworzenia Sieci oraz budowy Chmury Wiedzy. Z uwagi na fakt, iż agrolesnictwo jest pojęciem nowym dla rolnictwa w Polsce, uczestnicy spotkania wyrazili zapał i chęć do współpracy w ramach projektu AFINET. Ustalono również, że narzędziem komunikacji z Siecią RAIN pozostanie Facebook.