Konferencja Woodscapes w Polsce

W dniach 20-25 września 2017 roku w Rzeszowie oraz w Parku Narodowym Gór Bukowych  (Węgry) odbyła się Międzynarodowa konferencja “Wooded rural landscapes in Central and Eastern Europe: biodiversity, cultural legacy and conservation” zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski oraz Centrum Badań Ekologicznych Węgierskiej Akademii Nauk.

Celem spotkania była identyfikacja głównych problemów dotyczących zalesionych obszarów wiejskich w tej części Europy, w szczególności w regionie Karpat. Konferencja stworzyła możliwość, między innymi, do dyskusji dotyczącej gospodarki ziemią i istniejących rozwiązań prawnych w kwestii rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, turystyki i planowania przestrzennego.

Informacje dotyczące konferencji znajdują się na stronie, dostępny jest również zbiór abstraktów z konferencji.