Partnerzy AFINET uczestniczą w kongresie WCA 2019

Światowy Kongres Agroleśnictwa WCA 2019 odbył się w dniach 20-22 maja 2019 r. w Montpellier. Ponad 1000 delegatów oraz mówców z różnych państw świata i reprezentujących różne dziedziny (naukowcy, politycy, rolnicy, sponsorzy, przedstawiciele rządów państw, studenci, sektor prywatny oraz organizacje pozarządowe) zebrało się aby dyskutować przez trzy dni nad promocją i rozwojem agroleśnictwa w nauce i praktyce aby zmniejszyć dystans pomiędzy nauką a polityką. Oczywiście, nie mogło tam zabraknąć projektu AFINET!

Projekt AFINET zgromadził ponad 50 osób podczas sesji na temat wsparcia agroleśnictwa w Europie

Projekt AFINET miał własną sesję podczas kongresu WCA: Europejska Sieć na rzecz Innowacji w Agroleśnictwie: Wsparcie agroleśnictwa w Europie.

Sesja prowadzona była przez Prof. Anastazję Pantera, członka Rady Interesariuszy projektu. Brokerzy Innowacji z 9 regionalnych sieci RAIN zaprezentowali postęp rozwoju sieci oraz działania w zakresie transferu wiedzy do innych krajów w Europie.

Sesja AFINET stanowiła doskonałą okazję do pokazania prowadzonych w projekcie działań zainteresowanym gościom z całego świata oraz pozwoliła na wzmocnienie synergii i sieci współpracy.

Pokaz filmu AFINET na Kongresie WAC

Skrócona  wersja filmu AFINET została zaprezentowana uczestnikom kongresu

Film przedstawia historie rolników z 9 różnych krajów europejskich, pokazujące ich związki z agroleśnictwem oraz doświadczenia w tej dziedzinie. Definicja agroleśnictwa, świadomość tych praktyk, znaczenie zwierząt i drzew w gospodarstwie…kilka wątków z tego zakresu zostało podjętych przez występujących w filmie rolników oraz członków sieci RAIN.

Pełna wersja filmu została już opublikowana na kanale Youtube AFINET!

Istotna rola zespołu AFINET podczas kongresu

Część osób reprezentujących partnerów AFINET, sieci RAIN i Radę projektu było odpowiedzialnych za przewodniczenie sesjom WAC.

Niektóre z sesji prowadzone przez członków konsorcjum AFINET:

  • Łagodzenie zmian klimatu przez agroleśnictwo
  • Systemy leśno-pastwiskowe: promocja rozwoju obszarów wiejskich poprzez wzrost poprawę integracji drzewo-zwierzę-pastwisko
  • Łańcuchy wartości oraz certyfikacja systemów rolno-leśnych oraz produktów
  • Czy agroleśnictwo poprawia sytuację na rynku pracy, w biznesie i na rynkach finansowych?

Ponadto, partnerzy projektu AFINET przedstawili prezentacje oraz postery obejmujące różne tematy związane z innowacjami w agroleśnictwie, instrumenty wsparcia oraz strategie jego rozwoju.