Czwarte spotkanie Sieci na rzecz Innowacji w Agroleśnictwie (RAIN) w SGGW w Warszawie

IV Spotkanie robocze Sieci RAIN miało miejsce 24 stycznia 2018 roku w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 26 osób wzięło udział w spotkaniu, w tym 42% z nich stanowili praktycy. Broker Innowacji Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Pan Ireneusz Drozdowski zaprezentował grupy operacyjne, wybrane  w ramach pierwszego naboru Działania PROW „Współpraca”. Jedna z najlepiej ocenionych innowacji -  „Agroleśnictwo w Dolinie Zielawy” była przedstawiona przez lidera projektu Panią Małgorzatę Gałczyńską z Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny oraz rolniczkę - Panią Barbarę Baj-Wójtowicz. Dr Robert Borek z IUNG-PIB omówił przykłady grup operacyjnych związanych z praktykami rolno-leśnymi, działające w innych krajach Unii Europejskiej. Pan Marcin Wójcik ze Stowarzyszenia Hodowców Bydła „Pastwisko” zapoznał zebranych z leśno-pastwiskowym użytkowaniem użytków zielonych w swoim gospodarstwie.

Członkowie Sieci podjęli żywa dyskusję na temat istoty innowacji w rolnictwie Polskim oraz barierach ich wdrażania i komercjalizacji. Kluczowym wyzwaniem dla zainteresowanych realizacją operacji w ramach Działania Współpraca jest znalezienie Lidera dla Grupy Operacyjnej. W Polsce mamy negatywne doświadczenia z okresu powojennego – współpraca kojarzy się negatywnie, ludzie nie mają do siebie zaufania. Należy budować kapitał społeczny, pokazywać dobre przykłady współpracy i promować jej efekty.  Rolnicy podejmując decyzję o realizowanych w gospodarstwie kierunkach upraw czy hodowli mają na uwadze przede wszystkim korzyści ekonomiczne i to stanowi trudność we wdrażaniu innowacji w gospodarstwie. Dlatego innowacje muszą być przedstawione w atrakcyjny sposób. Odnośnie agroleśnictwa, uczestnicy stwierdzili że jest ono dziedziną wiedzy, które może wyróżnić gospodarstwo oraz pomóc w zbudowaniu jego pozytywnego wizerunku. System rolno-leśny może być wprowadzony w każdym gospodarstwie, tylko trzeba go dostosować do lokalnych warunków.