Zapoznaj się z broszurami AFINET mającymi na celu wypełnienie luk w wiedzy zidentyfikowanych przez interesariuszy agroleśnictwa w ramach spotkań Sieci RAIN

Spotkania Sieci RAIN odbyły się już cztery razy we wszystkich dziewięciu krajach partnerskich projektu. Rozpoczęły się też prace nad opracowaniem innowacji będących odpowiedzią na wyzwania napotykane w całej Europie. Niektóre z broszur informacyjnych AFINETu dotyczą innowacji z zakresu luk w wiedzy zidentyfikowanych podczas spotkań  interesariuszy agroleśnictwa zrzeszonych w ramach Sieci RAIN.

Tematyka ulotek obejmuje wprowadzanie różnych gatunków drzew, takich jak orzech włoski czy kasztan jadalny, do systemów rolno-leśnych i leśno-pastwiskowych, a także opisuje korzyści odczuwane przez zwierzęta gospodarskie w systemach leśno-pastwiskowych, w zakresie diety, dostępu do cienia, schronienia czy poprawy dobrostanu…

Życzymy przyjemnej lektury i wielu inspiracji!