Informacje Ogólne

AFINET zakłada 5 celów szczegółowych:

1. Utworzenie systemowych i metodologicznych podstaw dla wymiany wiedzy, w oparciu o Regionalne Sieci na Rzecz Agroleśnictwa (RAINs):

2. Budowa Chmury Wiedzy z zakresu Agroleśnictwa (KC), która ułatwi wymianę wiedzy poprzez zintegrowanie i syntezę dostępnych informacji. Będzie ona zawierać wiedzę pochodzącą z Regionalnych Sieci na Rzecz Agroleśnictwa - RAINs, innowacyjne praktyki i doświadczenia, informacje na temat rezultatów regionalnych, krajowych i międzynarodowych projektów, oraz tzw. „szarą literaturę” i publikacje naukowe. Wszystkie dostępne zasoby zgromadzone zostaną w ramach nowoczesnego repozytorium w formie Chmury Wiedzy, które służyć będzie jako źródło wiedzy i doświadczenia w zakresie innowacyjnych praktyk rolno-leśnych na poziomie UE.

3. Ulepszenie stosowanej wiedzy z zakresu praktyk rolno-leśnych w różnych grupach docelowych, poprzez działania upowszechnieniowe i szkolenia, w celu promowania zrównoważonego zarządzania gruntami w całej Europie. AFINET zakłada opracowanie materiałów w celu rozpowszechnienia zgromadzonych informacji: arkusze informacyjne na temat innowacji, filmy, przewodniki po innowacjach, newsletter, moduły szkoleniowe i artykuły techniczne. Partnerzy projektu zajmą się także organizacją wydarzeń na poziomie regionalnym i międzynarodowym. 

 4. Maksymalizacja efektów synergii pomiędzy europejską, krajową i regionalną polityką w sektorze agroleśnictwa, mająca na celu wspieranie skutecznego wdrażania proponowanych innowacji.

5. Rozpowszechnienie rezultatów projektu AFINET w Europie i na poziomie międzynarodowym, poprzez bliską współpracę z sieciami rolników i podmiotami świadczącymi usługi upowszechnieniowe.