Dodaj

Uwaga: Funkcja dostępna dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników

Po zakończeniu rejestracji, zaloguj się na stronie projektu AFINET. W menu "Chmury Wiedzy" w zakładce "Dodaj" znajdziesz formularz, za pomocą którego możesz dodać dokument do "Chmury Wiedzy" AFINET.

W formularzu dodawania najpierw załącz wybrany dokument.

Następnie, określ odpowiednie parametry (oznaczone gwiazdką [*]) dla załączonego dokumentu. Wymagane są następujące parametry:

 • Rodzaj dokumentu (np. publikacja, poster, prezentacja, zbiór danych, plik dźwiękowy/video, itp.)
  • Podtyp dokumentu (jeżeli posiada: książka, sekcja, materiały konferencyjne, artykuł w czasopiśmie, itp.)
 • Tytuł dokumentu w języku angielskim
 • Data publikacji
 • Autorzy
 • Abstrakt w języku angielskim
 • Słowa-klucze w języku angielskim
 • Język dokumentu
 • Prawa dostępu/typ licencji (np. dostęp otwarty, dostęp zamknięty, itp.)

W przypadku pominięcia niektórych parametrów, zostaną one automatycznie oznaczone jako brakujące (poprzez wyświetlenie informacji o błędzie oraz oznaczeniu pustego pola czerwoną ramką). Proces dodawania dokumentu nie zostanie zakończony do momentu wypełnienia brakujących pól!

Następnie można określić dodatkowe parametry dodawanego dokumentu. Są one następujące:

 • Identyfikator dokumentu
 • Wydawca
 • Współautorzy/współtwórcy
 • Referencje/bibliografia
 • Dodatkowe informacje
 • Tytuł oryginału, słowa-klucze, opis (jeżeli dokument jest w języku innym niż angielski)
 • Szczegółowe parametry zależne od typu dokumentu
  • Tytuł czasopisma, tom, wydanie, data, itp.
  • Tytuł konferencji, data, miejscowość, strona internetowa, itp.
  • Tytuł książki, ISBN, Wydawnictwo, data, itp.
  • Tytuł pracy, uczelnia, promotorzy.

Wskazana osoba z projektu AFINET zweryfikuje dodany dokument i prześle informację zwrotną

Wszelkie treści mogą zostać dodane jedynie w przypadku potwierdzenia przez Użytkownika, że są odpowiednie do rozpowszechnienia, zgodnie z obowiązującym prawem, m.in. prywatności i ochrony danych oraz praw własności intelektualnej. W związku z powyższm, publikacje mogą zostać dodane do Chmury Wiedzy AFINET w Zenodo za zgodą autorów! Osoby kontaktowe nie ponoszą odpowiedzialności za treści dodanych publikacji do powszechnego użytku.

Zarejestruj się lub, jeśli posiadasz już konto, zaloguj w celu dodania dokumentu.

Dla niezarejestrowanych użytkowników…