Członkowie Sieci RAIN z całej Europy spotkali się by prowadzić dyskusje na temat innowacji w agroleśnictwie

Źródło: Willem Van Colen (INAGRO)

W spotkaniach wzięło udział w sumie 273 interesariuszy, w tym 105 rolników. Założony cel – przynajmniej 1/3 osób uczestniczących w spotkaniu będzie praktykami – został zrealizowany ze średnim udziałem rolników na poziomie 38%. Średnio w każdym ze spotkań wzięło udział 30 osób, z minimalną liczbą 20 uczestników  i maksymalną 57. W każdej z Sieci udało się utrzymać grupę podstawową członków należących do RAIN, gromadząc przy tym dodatkowych uczestników zainteresowanych konkretnym tematem, jakiemu poświęcone było dane spotkanie.

Wyniki III. Serii spotkań sieci RAIN

Członkom Sieci został zaprezentowany przegląd innowacji omawiany w pozostałych regionach projektu AFINET. Podczas spotkania uczestnicy (1) potwierdzili omawiane zagadnienia z listy, (2) przedstawili zainteresowanie wybranymi innowacjami omawianymi w innych regionach, (3) wskazali regiony synergii, (4) podzielili się własnym doświadczeniem związanym z innowacjami w dziedzinach ich specjalizacji. Proces ten pozwolił na stworzenie list priorytetowych innowacji dla każdego z regionów. Lokalni brokerzy innowacji tworzą obecnie materiały upowszechnieniowe (broszury informacyjne, filmy instruktażowe, artykuły techniczne...) w oparciu o powstałe listy innowacji w agroleśnictwie dla poszczególnych regionów.

Transfer wiedzy w ramach III serii spotkań sieci RAIN

Każdy z partnerów projektu podczas spotkań Sieci RAIN poświęcił również czas na przekazanie interesariuszom cennych informacji pochodzących bezpośrednio od rolników i zdobywanych podczas wizyt terenowych. Informacje te są nagrodzeniem za zaangażowanie członków Sieci. Pozwalają one rozwiązać niektóre z typowych dla regionów problemów i “wąskich gardeł” omawianych podczas dotychczasowych spotkań. Przegląd wizyt terenowych znajduje się w tabeli poniżej.

Tabela 1: Przegląd wizyt terenowych podczas III. Spotkań Sieci RAIN w poszczególnych regionach zaangażowanych w projekt AFINET

Hiszpania

Cabuxa Natur

Ekologiczna farma kóz, 260 kóz hodowanych w systemie półekstensywnym. Gospodarstwo obejmuje 34 ha trwałych użytków zielonych  i 16 ha lasów (głównie plantacje sosny). 

Wspólnota De Carballo

Wspólnota rozwinęła system rotacyjny obejmujący konie i świnie rasy celtyckiej. Wspólnota posiada 700 ha gruntów, na których wprowadziła rotacyjny system wypasu umożliwiający zwiększenie jego efektywności. 

Wielka Brytania

Gospodarstwo w Nottinghamshire

Dave Rose zasadził na swojej farmie 11000 drzew w ciągu ostatnich 7 lat. Na jej obszarze założył rolno-leśny system, na który składa się uprawa zbóż i sad jabłoniowy oraz las jadalny, w którym wypasa owce.  

Francja

Tartak w Archimboud

Badania prowadzone przez inżynierów z tartaku w Archimboud dowiodły rentowności produkcji energii przy pomocy gazyfikacji drewna.

Finlandia

Farma w Kilpiän

75-hektarowe gospodarstwo stosujące system alejowy  okazało się bardziej odporne na suszę w porównaniu z innymi, nie stosującymi agroleśnictwa gospodarstwami. Rzędy drzew pomagają ograniczyć erozję gleby na polach zlokalizowanych na zboczach.  

Portugalia

Gosodarstwo Herdade dos Lagos

Wizyta poświęcona była systemowi leśno-pastwiskowemu z uprawą drzew karobowych. Uczestnicy byli szczególnie zainteresowani stosowaną techniką zbioru, a dokładniej zastosowaniem zbioru mechanicznego.

Włochy

Gospodarstwo Ekologiczne Cupidi Organic Farm

Claudia Cupidi zaprezentowała gospodarowanie na farmie uprawiającej kasztanowca, orzecha włoskiego i oliwki w połączeniu z wybiegiem dla kur niosek. Podzieliła się z interesariuszami cennymi poradami dotyczącymi planowania przestrzennego w gospodarstwie oraz wykorzystywania produktów ubocznych do wytwarzania nawozu, biogazu i energii. 

Węgry

Leśne pastwisko

Leśne pastwisko jest ważną pradawną formą gospodarki na Węgrzech, jednak znaczna część dawniej wykorzystanych obszarów jest opuszczona. Bardzo istotną misję z punktu widzenia kulturalnego, ekonomicznego i ochrony środowiska stanowi ponowne przeznaczenie tych terenów na cele pasterskie.

Belgia

Sad owocowy ‘Hof ter Saksen’

Wizytę z przewodnikiem po sadzie owocowym (jabłoni, grusz, wiśni) zorganizowali Jan van Bogaert i Paul van Laer. Podczas niej omówiono metody zarządzania stosowane w systemach rolno-leśnych.

Zobacz ten artykuł w formacie PDF